Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 08-10-2018 και ώρα 15:00

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Απάντηση