Νέα ΚΥΑ για την μεταφορά των μαθητών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα ΚΥΑ που ρυθμίζει τα ζητήματα της μεταφοράς των μαθητών.

Με την δημοσίευση της νέας ΚΥΑ καταργείται η προηγούμενη απόφαση 24001/2013

Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ

Κατεβάστε εδώ την προηγούμενη ΚΥΑ 24001/2013

Απάντηση