Τελικός αξιολογικός πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου

Ανακοινώθηκαν από το Υπ. Παιδείας οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Πιο συγκεκριμένα για το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Πελοποννήσου ο τελικός πίνακας είναι ο εξής :

  

Κατεβάστε εδώ την απόφαση

 

Απάντηση