Νέες τοποθετήσεις – διαθέσεις – αποσπάσεις συναδέλφων της ΔΔΕ Αργολίδας – Εναπομείναντα κενά

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες,

ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση τοποθετήσεων – διαθέσεων – αποσπάσεων των συναδέλφων της ΔΔΕ Αργολίδας.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση :

Α. Ανακλήθηκε η διάθεση των παρακάτω συναδέλφων ως εξής :

 1. Οικονόμου Γεώργιος κλΠΕ01 του ΓΕΛ Αγ.Τριάδας, στο Μουσικό σχολείο.

 2. Ντεβές Γρηγόριος κλΠΕ01 του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπλίου, στο 2ο ΓΕΛ Άργους.

Β. Τροποποιήθηκε η διάθεση των παρακάτω συναδέλφων ως εξής :

 1. Πραχάλη Αυγή κλΠΕ04.02 του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου αντί του Γυμνασίου Δρ5επάνου, στο Γυμνάσιο Δρεπάνου και 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

 2. Σαλταμπούρα Κυριακή κλΠΕ06 του 2ου Γυμνασίου Άργους αντί 1ο ΓΕΛ Άργους, 3ο ΓΕΛ Άργους και 1ο ΕΠΑΛ Άργους, στο 1ο και 3ο ΓΕΛ Άργους.

 3. Γιαννούλη Παναγιώτα κλΠΕ86 του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου αντί Γυμνάσιο Λυγουριού και Ε.Ε.ΓΥ.Λ, στο Γυμνάσιο Λυγουριού.

 4. Τορβά Θεοδότη κλΠΕ86 του Γυμνασίου Ερμιόνης, αντί ΓΕΛ Ερμιόνης και Γυμνάσιο Κρανιδίου, στο ΓΕΛ Ερμιόνης.

Γ. Τροποποιήθηκε η τοποθέτηση των παρακάτω συναδέλφων ως εξής :

 1. Ντεβές Γρηγόριος κλΠΕ01 αντί του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπλίου, στο 2ο ΓΕΛ Άργους.

 2. Οικονόμου Γεώργιος κλΠΕ01 αντί του ΓΕΛ Αγ.Τριάδας, στο 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου.

Δ. Διατέθηκαν για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 οι παρακάτω συνάδελφοι ως εξής :

 1. Ντεβές Γρηγόριος κλΠΕ01 του 2ου ΓΕΛ Άργους, στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

 2. Οικονόμου Γεώργιος κλΠΕ01 του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπλίου, στο Μουσικό σχολείο.

 3. Οικονόμου Θεοφάνης κλΠΕ01 του Γυμνασίου Αγ.Τριάδας, στο ΓΕΛ Αγ.Τριάδας.

 4. Αντωνόπουλος Παύλος κλΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Άργους, στο 1ο ΕΠΑΛ Άργους.

 5. Δρούγκας Χρήστος αναπληρωτής κλΠΕ04.02 του ΓΕΛ Κρανιδίου, στο ΓΕΛ Ερμιόνης.

 6. Καρίγιαννη Δήμητρα κλΠΕ04.02 του 1ου ΓΕΛ Ναυπλίου, στο εσπερινό ΓΕΛ Ναυπλίου(7ωρ).

 7. Καχριμάνη Μαρίνα κλΠΕ05 του ΓΕΛ Λυγουριού, στο Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας.

 8. Πατρώνης Ιωάννης αναπληρωτής κλΠΕ78 του ΓΕΛ Ερμιόνης, στο ΓΕΛ Κρανιδίου.

 9. Ξιξής Αναστάσιος κλΠΕ86 του 4ου Γυμνασίου Άργους, στο 3ο ΓΕΛ Άργους.

 10. Ρουμελιώτης Παντελής κλΠΕ86 του ΓΕΛ Λυγουριού, στο εσπερινό ΓΕΛ Ναυπλίου(6ωρ) και στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου(5ωρ).

 11. Συμεωνίδου Ζωή κλΠΕ86 του 1ου ΕΠΑΛ Κρανιδίου, στο Γυμνάσιο Κρανιδίου(4ωρ).

Ε. Διατέθηκαν στο 4ο Γυμνάσιο Άργους για κατ΄οίκον διδασκαλία μαθητή του σχολείου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 οι παρακάτω συνάδελφοι ως εξής :

 1. Κανέλα Αλεξάνδρα κλΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Άργους με υπερωριακή απασχόληση.

 2. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος κλΠΕ03 του 1ου ΓΕΛ Άργους με υπερωριακή απασχόληση.

Τα εναπομείναντα κενά στην Αργολίδα

Τα κενά που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην Αργολίδα τα οποία αναμένεται να καλυφθούν με την β φάση προσλήψεων αναπληρωτών συναδέλφων έχουν ως εξής :

Α) Τρεις μαθηματικοί

Β) Τρεις φιλόλογοι

Γ) Ένας βιολόγος

Δ) Ένας γεωλόγος

Ε) Ένας φυσικός

ΣΤ) Δύο πλήρους ωραρίου  καλλιτεχνικών και ένας μειωμένου

Ζ) Ένας μειωμένου ωραρίου νοσηλευτικής

Η) Ένας μουσικής

Θ) Ένας μηχανολόγος

Με εκτίμηση,

Παντελής Ρουμελιώτης

Τακτικός Αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

τηλ 6945756353

Απάντηση