Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΔΔΕ Αργολίδας

Ανακοινώθηκαν από την ΔΔΕ Αργολίδας οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών συναδέλφων γενικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με αυτή οι συνάδελφοι/ισσες τοποθετούνται ως εξής :

και ο συνάδελφος Κουκουμτζής Παναγιώτης κλάδου ΠΕ88.01 στο 1ο  ΕΠΑΛ Κρανιδίου.

Απάντηση