Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η απόφαση έγκρισης λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ

Απάντηση