Λειτουργικά κενά – Υπεραριθμίες ΔΔΕ Αργολίδας

Του Παντελή Ρουμελιώτη,

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες,

το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας με την αριθμ.14/11-07-2018 πράξη του :

Α. Προσδιόρισε για την περιοχή ευθύνης του, τις παρακάτω λειτουργικές υπεραριθμίες ως εξής:

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ 2018

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01

 • 1ο ΓΕΛ Άργους μια (1) θέση

        ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

 • 1ο ΓΕΛ Άργους μια (1) θέση

 • Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας μια (1) θέση

 • 1ο ΕΠΑΛ Άργους μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03

 • ΓΕΛ Λυγουριού μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

 • Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05

 • 1ο ΓΕΛ Άργους μια (1) θέση

 • Γυμνάσιο Δρεπάνου μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06

 • 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου μια (1) θέση

 • 2ο ΓΕΛ Άργους μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07

 • Γυμνάσιο Κρανιδίου μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

 • 2ο Γυμνάσιο Άργους μια (1) θέση

 • 3ο Γυμνάσιο Άργους μια (1) θέση

 • Γυμνάσιο Κρανιδίου μια (1) θέση

 • ΓΕΛ Ερμιόνης μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 78

 • 1ο ΓΕΛ Άργους μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 79

 • Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 81

 • 2ο ΓΕΛ Άργους μια (1) θέση

 • 3ο ΓΕΛ Άργους μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 84

 • 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 86

 • 3ο ΓΕΛ Άργους μια (1) θέση

 • 1ο ΕΠΑΛ Άργους Πέντε (5) θέσεις

 • 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 88.02

 • Γυμνάσιο Ερμιόνης μια (1) θέση

 

Β. Προσδιόρισε τα παρακάτω λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2018-2019, όπως διαμορφώθηκαν μέχρι σήμερα, στην περιοχή ευθύνης του ανά σχολείο και ειδικότητα ως εξής:

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 2018

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01

 • 4ο Γυμνάσιο Άργους μια (1) θέση

 • 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου μια (1) θέση

 • Γυμνάσιο Κρανιδίου μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

 • 4ο Γυμνάσιο Άργους μια (1) θέση

 • 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου μια (1) θέση

 • 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου δύο (2) θέσεις

 • Γυμνάσιο Κρανιδίου μια (1) θέση

 • ΓΕΛ Ερμιόνης μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03

 • 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου μια (1) θέση

 • Εσπερινό ΓΕΛ Ναυπλίου μια (1) θέση

 • Γυμνάσιο Δρεπάνου μια (1) θέση

 • ΓΕΛ Ερμιόνης μια (1) θέση

 • ΓΕΛ Κρανιδίου μια (1) θέση (+ Γυμνάσιο Κρανιδίου)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

 • 1ο Γυμνάσιο Άργους μια (1) θέση

 • 4ο Γυμνάσιο Άργους μια (1) θέση

 • 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου μια (1) θέση

 • 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου μια (1) θέση

 • 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου μια (1) θέση

 • Γυμνάσιο Κρανιδίου δύο (2) θέσεις

 • ΓΕΛ Κρανιδίου δύο (2) θέσεις

 • Γυμνάσιο Ερμιόνης μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.04

 • ΓΕΛ Ερμιόνης μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06

 • ΓΕΛ Ερμιόνης μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

 • 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου μια (1) θέση

 • Γυμνάσιο Λυγουριού μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78

 • 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου μια (1) θέση

 • 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79.01

 • 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου μια (1) θέση

 • 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80

 • 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ82

 • 1ο ΕΠΑΛ Άργους μια (1) θέση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΛ81, 82, 83, 84 κλπ.

 • 1ο Γυμνάσιο Άργους μια (1) θέση

 • 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου μια (1) θέση

 • 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86

 • 1ο Γυμνάσιο Άργους μια (1) θέση

 • 4ο Γυμνάσιο Άργους μια (1) θέση

 • ΓΕΛ Λυγουριού μια (1) θέση

 • 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου δύο (2) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87.08

 • 1ο ΕΠΑΛ Άργους μια (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ88.02

 • 1ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου μια (1) θέση

 

Καλούνται οι συνάδελφοι :

 1. Που έχουν οργανική θέση σε σχολεία όπου έχει προσδιοριστεί λειτουργική υπεραριθμία στην ειδικότητά τους της παραγράφου Α΄ της παρούσας.

 2. Που εξακολουθούν να βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

να υποβάλλουν μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 δήλωση στην οποία να αναγράφουν για τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες τη σειρά προτίμησής τους, όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν.

Στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

τηλ 6945756353

Κατεβάστε  εδώ το έγγραφο του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΛΕΙΤ. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2018

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2018

Απάντηση