Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. Αργολίδας

Δημοσιεύθηκε  στην Διαύγεια η απόφαση του Περιφ. Δ/ντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κ. Πετρόπουλου για την τοποθέτηση των συναδέλφων της ΔΔΕ Αργολίδας. 

Σύμφωνα με αυτή  έχουμε  :

Α) Τη μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης με αίτησή του, του παρακάτω εκπαιδευτικού :

1. Τσέλλου Κυριάκου, κλάδου ΠΕ03 του ΓΕΛ Ερμιόνης, στο ΓΕΛ Κρανιδίου

Β) Την οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις με αίτησή τους, των παρακάτω εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας :

1. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα, κλάδου ΠΕ03 στο 1 ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου
2. Μπουγιατιώτη Αγγελική, κλάδου ΠΕ08 στο Γυμνάσιο Κρανιδίου

Γ) Την οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις για το συμφέρον της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρoυ 15 παρ. 12 του ΠΔ 50/1996 των παρακάτω εκπαιδευτικών ως εξής:

1. Κουγιά Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ02 στο 1 ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου
2. Σαμαρτζή Στυλιανή, κλάδου ΠΕ03 στο ΓΕΛ Ερμιόνης

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση και ποιοί συνάδελφοι παραμένουν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ

 

Απάντηση