Αναμόρφωση πίνακα οργανικών κενών θέσεων μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων συναδέλφων

Μετά την απόφαση τοποθέτησης των οργανικά υπεράριθμων συναδέλφων το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας αναμορφώνει τον πίνακα οργανικών κενών θέσεων ως εξής :

Κ Ε Ν Α  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Α

ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02
ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03
ΓΕΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση
ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01
Γυμνάσιο Ερμιόνης : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.04
Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση
ΓΕΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.05
Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08
Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78 Κοιν. Επιστ.
ΓΕΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ88.02 Φυτ.Παρ.
ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

 

Απάντηση