Home 2018 Ιούνιος

Tου αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν την Δευτέρα 25 και την Πέμπτη 28 Ιουνίου για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1.    Ικανοποιήθηκε 1 αίτηση αποδέσμευσης εκπαιδευτικού για απόσπαση μέσω του ΕΣΚ.

2.    Ικανοποιήθηκαν 6 αιτήσεις εκπαιδευτικών   που ζητούν αποδέσμευση για μετάταξη σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς μέσω του ΕΣΚ. Για το ίδιο ζήτημα έγιναν δεκτές 3 ανακλήσεις αιτήσεων μετάταξης.

3.    Σχετικά με τις αποσπάσεις στην Ειδική αγωγή τα λειτουργικά κενά των  ΚΕΣΥ (ΚΕΔΔΥ) είναι 126. Εξ αυτών 86 αφορούν τον κλάδο ΠΕ02 και 40 τον κλάδο ΠΕ03. Τα λειτουργικά κενά για σχολεία Τυφλών και Κωφών είναι 29. Τέλος τα κενά των ΣΜΕΑΕ είναι συνολικά 1611. Τελικά αποσπώνται 21 εκπαιδευτικοί σε ΚΕΣΥ, 3 εκπαιδευτικοί σε σχολεία κωφών και 3 εκπαιδευτικοί σε σχολεία τυφλών. Παράλληλα αποσπώνται 121 εκπαιδευτικοί σε ΣΜΕΑΕ. Συνολικά αποσπώνται 148 εκπαιδευτικοί σε δομές Ειδικής Αγωγής  (139 το 2017).

4.    Σχετικά με τις αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία αποσπώνται 79 εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας και 61 εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας. Συνολικά αποσπώνται 140 εκπαιδευτικοί (110 το 2017).

5.    Σχετικά με τις αποσπάσεις στα καλλιτεχνικά σχολεία αποσπώνται 10 εκπαιδευτικοί (6 το 2017).

6.    Σχετικά με τις αποσπάσεις στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση αποδεσμεύτηκαν 34 εκπαιδευτικοί για απόσπαση σε σχολεία της εκκλησιαστικής, ενώ παράλληλα αποσπάστηκαν 3 εκπαιδευτικοί σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας.  

7.     Σχετικά με τις γενικές αποσπάσεις οι ενεργές αιτήσεις ήταν 4083. Τα λειτουργικά κενά των αποσπάσεων επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις ήταν 3436. Τα αντίστοιχα εναπομείναντα λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας ήταν 3667. Τελικά αποσπώνται 696 εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα (736 το 2017) και  1880 βάσει μορίων (1250 το 2017). Εξ αυτών 532 αποσπώνται στην Πρωτοβάθμια. Το ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων είναι 63,09%. Το 2017 οι ενεργές αιτήσεις ήταν 4408 και αποσπώνται 1986 (ποσοστό ικανοποίησης 45%). Είναι πολύ σημαντικό ότι μετά τις λίγες μεταθέσεις, ικανοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων που θα επιτρέψει σε αρκετούς εκπαιδευτικούς να έρθουν κοντά στις  μόνιμες κατοικίες τους Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι μετά από πολλά χρόνια η εξέταση των αιτήσεων έγινε στις 28 Ιουνίου κάτι πολύ ουσιώδες για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

 
 

Καταψηφίσαμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων καταθέτοντας στο ΚΥΣΔΕ την ακόλουθη δήλωση: «Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ είναι μια διαδικασία η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται κοντά στις οικογένειες τους και στον τόπο τους και αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών! Δε δημιουργούν νέα κενά αφού οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί καλύπτουν λειτουργικά κενά σε άλλα ΠΥΣΔΕ ή και ΠΥΣΠΕ προσφέροντας εκπαιδευτικό έργο. Για ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με σοβαρότατα οικογενειακά ή οικονομικά προβλήματα, με προβλήματα  υγείας, η απόσπαση αποτελεί τη μοναδική τους πλέον διέξοδο μετά και την πραγματοποίηση  λίγων μεταθέσεων (7,1% των αιτήσεων)!

Πάγια θέση μας είναι ότι οι αποσπάσεις θα πρέπει να γίνονται  επί των πραγματικών λειτουργικών κενών με βάση και τη μοριοδότηση που ισχύει από το 2011. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Τα λειτουργικά κενά του πίνακα είναι συνολικά 3436 και τα εναπομείναντα κενά της Πρωτοβάθμιας ήταν 3667! Παράλληλα στη συμπλήρωση των πινάκων λειτουργικών κενών δεν υπήρξε η στήλη  «εκτίμηση  ΠΥΣΔΕ» παρά μόνο οι εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες κενών να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από το Διευθυντή του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα! Με τα δεδομένα αυτά  θεωρούμε ότι ο αριθμός των λειτουργικών κενών θα ήταν μεγαλύτερος!

Κύρια θέση του εκπαιδευτικού κινήματος είναι ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών στα τμήματα να μην υπερβαίνει τους 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια. Παράλληλα ζητάμε επαναφορά του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών (χωρίς την αύξηση των δυο ωρών), υπολογισμός στον αριθμό των τμημάτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, λειτουργία όλων των υποστηρικτικών δομών (ΠΔΣ, ενισχυτική, βιβλιοθήκες, ΚΕΔΔΥ κ.λπ.), κατάργηση όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, τουλάχιστον όσες είναι οι συνταξιοδοτήσεις. Εκφράζω την αντίθεσή μου στην κατάργηση του 3ωρου υπευθύνων εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής, στη διεύρυνση των αναθέσεων και στη μείωση των ωρών μαθημάτων στο Γυμνάσιο. Με τα δεδομένα αυτά δημιουργούνται τεχνητά πλεονάσματα με συνέπεια να έχουμε μετακινήσεις μονίμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου.

Κατά τη διαδικασία συζήτησης επί των αποσπάσεων τονίσαμε ότι: Για όλους τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα (696 άτομα) η θέση μας είναι να τους δοθούν αποσπάσεις ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΕΝΩΝ. Με τον τρόπο αυτό τα λειτουργικά κενά θα χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων. Παράλληλα δηλώσαμε ότι αποσπάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έρθουν κοντά στον τόπο τους. Οι θέσεις μας αυτές δεν έγιναν αποδεκτές. Παρά την ικανοποίηση ενός σημαντικού αριθμού αιτήσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά κενά στην Δευτεροβάθμια αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετά προβλήματα σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, οικογενειακά και οικονομικά που παραμένουν εγκλωβισμένοι για πολλά χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας μακριά από το τόπο κατοικίας τους και τις οικογένειες τους, μέσα στις συνθήκες της κρίσης που πλήττει όλη την ελληνική κοινωνία! Με βάση τα παραπάνω θα  καταψηφίσω τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις αυτές».

8.    Επειδή και μετά τις αποσπάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά  λειτουργικά κενά εκτιμώ ότι ΠΡΕΠΕΙ να γίνει και Β΄ φάση αποσπάσεων έως το τέλος Αυγούστου!

9.    Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παραθέτω τους πίνακες των κενών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις και τα στατιστικά των αποσπάσεων.

10.    Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα για υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης, αιτήσεων επανεξέτασης και ενστάσεων.

Τέλος οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υπαλλήλους των αρμοδίων τμημάτων του υπουργείου που εργάστηκαν σκληρά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αποσπάσεων.

Δημοσιεύθηκε  στην Διαύγεια η απόφαση του Περιφ. Δ/ντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κ. Πετρόπουλου για την τοποθέτηση των συναδέλφων της ΔΔΕ Αργολίδας. 

Σύμφωνα με αυτή  έχουμε  :

Α) Τη μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης με αίτησή του, του παρακάτω εκπαιδευτικού :

1. Τσέλλου Κυριάκου, κλάδου ΠΕ03 του ΓΕΛ Ερμιόνης, στο ΓΕΛ Κρανιδίου

Β) Την οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις με αίτησή τους, των παρακάτω εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας :

1. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα, κλάδου ΠΕ03 στο 1 ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου
2. Μπουγιατιώτη Αγγελική, κλάδου ΠΕ08 στο Γυμνάσιο Κρανιδίου

Γ) Την οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις για το συμφέρον της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρoυ 15 παρ. 12 του ΠΔ 50/1996 των παρακάτω εκπαιδευτικών ως εξής:

1. Κουγιά Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ02 στο 1 ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου
2. Σαμαρτζή Στυλιανή, κλάδου ΠΕ03 στο ΓΕΛ Ερμιόνης

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση και ποιοί συνάδελφοι παραμένουν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ

 

Αθήνα 17 Ιουνίου 2018

ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε.

Για την συμφωνία της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με τους Σκοπιανούς

Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε καταγγέλλει την απαράδεκτη πολιτική της κυβέρνησης, η οποία εκχώρησε το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. Πρόκειται ξεκάθαρα για μία πράξη εθνικά καταστροφική. Ο πρωθυπουργός της χώρας, υπακούοντας στις επιταγές της νέας τάξης πραγμάτων, στους ατλαντικούς «συμμάχους» μας και στις εντολές της Γερμανίας προχωρά στο ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας.

Με τη συμφωνία αυτή οι Σκοπιανοί θα ονομάζονται Μακεδόνες, η γλώσσα τους μακεδονική και το κράτος τους αποκτά πρόσβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι απόλυτα λογικοί οι πανηγυρισμοί των ατλαντικών «συμμάχων» μας και της Γερμανίας, αφού με την υπογραφή της συμφωνίας με τα Σκόπια υλοποιούνται οι σχεδιασμοί τους στα Βαλκάνια.

Αυτός που σίγουρα είναι χαμένος είναι ο ελληνικός λαός, που για ακόμη μία φορά βλέπει ανίκανους και εθνικά επικίνδυνους πολιτικούς να υπονομεύουν τα εθνικά του συμφέροντα και να παραδίδουν στους ξένους την εθνική μας κληρονομιά. Οι κυβερνώντες μάλιστα έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ηθικού ξεπεσμού, που πανηγυρίζουν για την επιτυχία της εθνομηδενιστικής τους πολιτικής.

Δεν μας κάνει λοιπόν εντύπωση η δολοφονική επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων σε βάρος των διαμαρτυρόμενων πολιτών στη Βίγλα, πολιτών που είχαν το «θράσος» να διαδηλώσουν για τα εθνικά μας δίκαια. Η αστυνομία, υπακούοντας τυφλά στις εντολές της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ενήργησε με απίστευτη αγριότητα και έθεσε σε κίνδυνο ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Οι κυβερνητικοί τραμπουκισμοί, στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση της αριστεράς τη δημοκρατία στη χώρα μας.

Αν πραγματικά ο πρωθυπουργός μας πιστεύει ότι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα με τις επιλογές του αυτές, θα πρέπει να τις θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού, προκηρύσσοντας δημοψήφισμα. Άλλωστε η κυβερνητική παράταξη κάποτε μετά φανατισμού υποστήριζε τη θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων.

Σε κάθε περίπτωση η συμφωνία αυτή θα μείνει νεκρό γράμμα στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων και οι πρωτεργάτες της θα στιγματιστούν για πάντα.

Ε.Ε. της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε.

       Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Πεππές                                   Νίκος Παπαχρήστος