Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων συναδέλφων στην ΔΔΕ Αργολίδας- Κατάθεση δηλώσεων προτίμησης σχολείων για άρση υπεραριθμίας

Του αιρετού Παντελή Ρουμελιώτη

Ανακοινώθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας οι υπεράριθμοι συνάδελφοι. Στο σχετικό πίνακα που αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ΔΔΕ Αργολίδας μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το ποιοί συνάδελφοι χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι ανά σχολείο και ειδικότητα.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αντίστοιχη δήλωση προτίμησης έτσι ώστε, στις περιπτώσεις που υπάρχουν οργανικά κενά, να υπάρξει άρση της υπεραριθμίας.

Για τα οργανικά κενά πιο αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο των “Εκπαιδευτικών” .

Οργανικά κενά ΔΔΕ Αργολίδας

Απάντηση