Οργανικά κενά – υπεραριθμίες Αργολίδας

Του αιρετού Παντελή Ρουμελιώτη

Ανακοινώθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας τα οργανικά κενά και υπεραριθμίες μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων για τις μεταθέσεις (βελτίωση θέσης) και τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο νομό ή μετατέθηκαν από άλλο νομό στην περιοχή αρμοδιότητάς μας το τρέχον σχολικό έτος.

Συγκεκριμένα :

Κ Ε Ν Α Ο  Ρ Γ Α Ν Ι Κ Α

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03
1 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
1 ο ΓΕΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08
2 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
2 ο ΓΕΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78 ΚΟΙΝ.ΕΠΙΣΤ.
1 ο ΓΕΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1 ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02
ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03
ΓΕΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση
ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01
Γυμνάσιο Ερμιόνης : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.04
Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΓΕΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.05
Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08
Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78 ΚΟΙΝ.ΕΠΙΣΤ.
ΓΕΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ88.02 ΦΥΤ. ΠΑΡ.
ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

Υ Π Ε Ρ Α Ρ Ι Θ Μ Ι Ε Σ

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01
1 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
1 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02
2 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
1 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση
1 ο ΕΠΑΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03
3 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04
2 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
1 ο ΕΠΑΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05
1 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
2 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
4 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
1 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση
3 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06
1 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
4 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
2 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07
2 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08
4 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11
1 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
2 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
3 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
1 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78 ΚΟΙΝ.ΕΠΙΣΤ.
1 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
1 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣ.ΕΠΙΣΤ.
3 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
4 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΑΡΧΙΤ.
2 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση
3 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
Γυμνάσιο Κουτσοποδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1 ο ΕΠΑΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση
Γυμνάσιο Νέας Κίου : Μία (1) θέση
Γυμνάσιο Κουτσοποδίου : Μία (1) θέση
1 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση
2 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση
3 ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση
1 ο ΕΠΑΛ Άργους : πέντε (5) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ88.02 ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.
Γυμνάσιο Νέας Κίου : Μία (1) θέση

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01
2 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02
Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03
1 ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04
2 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση
Γυμνάσιο Δρεπάνου : Μία (1) θέση
Εσπερινό ΓΕΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05
Γυμνάσιο Δρεπάνου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06
1 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
2 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08
Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11
1 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση
ΓΕΛ Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78 ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤ.
2 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
1 ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣ.ΕΠΙΣΤ.
Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
2 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
1 ο ΓΕΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση
Εσπερινό ΓΕΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση
1 ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1 ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
1 ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Δύο (2) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
2 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση
2 ο ΓΕΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση
ΓΕΛ Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03
ΓΕΛ Λυγουριού : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07
Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08
Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣ.ΕΠΙΣΤ.
Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07
Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11
Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση
ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση
ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΕΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση
Γυμνάσιο Ερμιόνης : Μία (1) θέση
ΓΕΛ Ερμιόνης : Μία (1) θέση
ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ88.02 ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.
Γυμνάσιο Ερμιόνης : Μία (1) θέση

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία και
ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες στις οποίες έχουν προσδιοριστεί θέσεις
υπεράριθμων σε αντιστοίχιση με τα οργανικά κενά της παρούσας, να υποβάλλουν
δήλωση έως την Παρασκευή 25/5/2017 ώρα 10.00 για να δηλώσουν αν επιθυμούν ή
όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. (δήλωση θα υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του
κλάδου ή της ειδικότητας ανεξάρτητα από το αν επιθυμούν ή όχι να
χαρακτηρισθούν ως υπεράριθμοι).
Συμπληρωματικά της δήλωσης πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο το έντυπο
υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης όσοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς
I. Δηλώσουν ότι επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι και δεν έχουν υποβάλλει το
2017 αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης θέσης.
II. Δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι και έχουν τοποθετηθεί
τελευταίοι στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης εφόσον δεν έχουν
υποβάλλει το 2017 αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης θέσης.

Απάντηση