Στοιχεία για τους αναπληρωτές

Αναλυτικά στοιχεία για τις αιτήσεις ένταξης εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολικής χρονιάς 2018-2019

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018 -2019 και το Υπ. Παιδείας ανακοίνωσε τα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις  που υποβλήθηκαν.

Συνολικά λοιπόν, κατά το χρονικό διάσημα 13 με 30 Απριλίου 2018 καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι αιτήσεις 121.616 εκπαιδευτικών για τους πίνακες αναπληρωτών και 68.439 εκπαιδευτικών για τους πίνακες ωρομισθίων.

 Ο αριθμός των αιτήσεων ανά περίπτωση έχει ως εξής:

               ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ   ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Γενικής          98928                  56981

Ειδικής           19330                    8291

Μουσικής        3358                    3167

ΣΥΝΟΛΟ      121616                  68439

Απάντηση