Κατατέθηκε στην βουλή το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης

Με μικρές αλλαγές σε σχέση με το σχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια Διαβούλευση κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 το σχέδιο Νόμου για τις νέες Δομές Υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Αυτό σημαίνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα αρνητικά στην πλειοψηφία τους σχόλια που είχαν γίνει από τους εμπλεκόμενους στην δημόσια διαβούλευση. Τουλάχιστον στα άρθρα που είχαν τεθεί σε ΔΔ γιατί το τελικό σχέδιο έχει 70 άρθρα παραπάνω σε σχέση με το αρχικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε την αιτιολογική έκθεση, το σχέδιο Νόμου και τις καταργούμενες – τροποποιούμενες διατάξεις.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αιτιολογική έκθεση

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε στο σχέδιο Νόμου

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Απάντηση