Ανασυγκρότηση Α τμήματος πειθαρχικών συμβουλίων

Στην ανασυγκρότηση των δεκατριών Πειθαρχικών συμβουλίων προχώρησε ο υπ. Παιδείας.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια για την Αργολίδα ισχύουν τα εξής :

Α τμήμα

Τακτικά μέλη

1) Δανδουλάκη Σοφία, Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος.
2) Ζερβοπούλου Ευγενία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
3) Αντωνίου Αλέξανδρος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

Αναπληρωματικά μέλη

1) Βλάχου Αναστασία, Πρωτοδίκης.
2) Καραστεργίου Πολυχρόνης, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ.
3) Παπαδάκος Γεώργιος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας.

Αιρετά μέλη

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

Τακτικά μέλη για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης

1) Σκούφης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03.
2) Ρουμελιώτης Παντελής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19.

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

1) Κρεμύδας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18.35.
2) Μάρας Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.Στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα:

α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και

β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, συμμετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποί τους ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη

1) Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου».
2) Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «Λεόντειο Σχολή» Πατησίων.

Αναπληρωματικά μέλη

1) Καραμεσίνης Φώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια Γείτονα Βάρης.
2) Χριστόπουλος Γιώργος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».

2.Στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων, συμμετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποί τους ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη

1) Τσίρος Γεώργιος του εκπαιδευτηρίου Νέο Σχολείο.
2) Τότσικας Αλέξανδρος των εκπαιδευτηρίων Αυτενεργώ.

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

1) Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Σ.Ι.Σ., της Σύγχρονης Παιδείας Βαθειά-Κυραϊλίδη.
2) Μαλτέζου Δέσποινα των εκπαιδευτηρίων Μαλτέζου.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

Τακτικά μέλη για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης

1) Κατσούρης Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
2) Ντέμος Αντώνιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

1) Δουράνου Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
2) Μποζιονέλος Σπυρίδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.Στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα:

α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και

β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, συμμετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποί τους ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη

1) Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου».
2) Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «Λεόντειο Σχολή» Πατησίων.

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

1) Καραμεσίνης Φώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια Γείτονα Βάρης.
2) Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».

2. Στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων, συμμετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποί τους ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη

1) Τσίρος Γεώργιος, του εκπαιδευτηρίου Νέο Σχολείο.
2) Μαλτέζου Δέσποινα, των εκπαιδευτηρίων Μαλτέζου.

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

1) Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Σ.Ι.Σ., της Σύγχρονης Παιδείας Βαθειά-Κυραϊλίδη.
2) Τότσικας Αλέξανδρος, των εκπαιδευτηρίων Αυτενεργώ.

Δείτε το αρχείο στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Απάντηση