Χωροταξική κατανομή για εγγραφή μαθητών στα Γυμνάσια και Λύκεια Αργολίδας

Δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια η απόφαση της ΔΔΕ Αργολίδας σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στην Α τάξη των Γυμνασίων.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή οι μαθητές εγγραφονται ως εξής :

Α΄ Τ Α Ξ Η   Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ω Ν   Α Ρ Γ Ο Υ Σ
1ο Γυμνάσιο Άργους.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Δημοτικών σχολείων που έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή της ΔΠΕ Αργολίδας:

Α) Από τα 1ο, 4ο και 7ο Δημοτικά σχολεία Άργους όσοι κατοικούν στο τμήμα της πόλης του Άργους μεταξύ των οδών : Ναυπλίου, Μακαρίου, Κοφινιώτου, Βασ.Σοφίας, Φείδωνος, Θεάτρου, Αρχ.Βουλής, Μεσσηνίας Αρκαδίας, Πλαστήρα πλην της οδού Φείδωνος.

Β) Από το Δημοτικό σχολείο Δαλαμανάρας όσοι κατοικούν στο Δ.Δ. Δαλαμανάρας.
Εγγεγραμμένοι κατ ανώτερο όριο μαθητές για όλες τις τάξεις μέχρι τη δημιουργία δεκατεσσάρων τμημάτων συνολικά , τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων για τον μέγιστο κατά τμήμα αριθμό φοιτούντων μαθητών

2 ο Γυμνάσιο Άργους.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Δημοτικών σχολείων που έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή της ΔΠΕ Αργολίδας:

Α) Από το 2ο Δημοτικό σχολείο Άργους όσοι κατοικούν στο τμήμα της πόλης του Άργους μεταξύ των οδών:Κορίνθου(ζυγοί αριθμοί)μέχρι τη διασταύρωση με την Αγγελή Μπόμπου, Αγγελή Μπόμπου (ανατολικό τμήμα), Μυστακοπούλου, Καλμούχου(βόρειο τμήμα), Πασχαλινοπούλου, Καραολή και Δημητρίου(ανατολικό τμήμα)

Β) Από τα 1 ο , 4 ο , 6ο και 7ο Δημοτικά σχολεία Άργους όσοι κατοικούν στο τμήμα της πόλης του Άργους μεταξύ των οδών : Κορίνθου(ανατολικά-ζυγοί αριθμοί), Βασ. Σοφίας(μονοί αρ.), Κοφινιώτου (μονοί αρ.), Μακαρίου(μονοί αρ.).

Γ) Από το Δημοτικό σχολείο Λιμνών, όσοι κατοικούν στις Λίμνες

Δ) Από το Δημοτικό σχολείο Ινάχου όσοι κατοικούν στο Ν. Ηραίο και Προσύμνη.

E) Από το 6ο Δημοτικό σχολείο όσοι κατοικούν στους οικισμούς Αγίου Νικολάου, Κατσικάνια.

Εγγεγραμμένοι κατ’ ανώτερο όριο μαθητές για όλες τις τάξεις μέχρι τη δημιουργία εννέα τμημάτων συνολικά, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων για τον μέγιστο κατά τμήμα αριθμό φοιτούντων μαθητών

3 ο Γυμνάσιο Άργους.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών σχολείων που έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή της ΔΠΕ Αργολίδας:
Α) Από τα 3ο και 6ο Δημοτικά σχολεία Άργους όσοι κατοικούν στο τμήμα της πόλης του Άργους μεταξύ των οδών : Κορίνθου(Δυτικά-μονοί αρ.), Βασ. Κωνσταντίνου, Τσώκρη(δεξιά-ζυγοί αρ.), Καρατζά(ζυγοί αρ.), Ήρας.

Β) Από το Δημοτικό σχολείο Ινάχου όσοι κατοικούν σε Ίναχο ,Ήρα, Τρίστρατο, Χαμάκα, Χαλάνδρι.

Γ) Από το Δημοτικό σχολείο Δαλαμανάρας όσοι κατοικούν σε Πυργέλα, Κουρτάκι.

Δ) Από το 6ο Δημοτικό Άργους όσοι κατοικούν στους οικισμούς Άκοβα, Άγιο Προκόπιο, Αεροδρόμιο, Σταθέικα.

Εγγεγραμμένοι κατ ανώτερο όριο μαθητές για όλες τις τάξεις μέχρι τη δημιουργία εννέα τμημάτων συνολικά, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων για τον μέγιστο κατά τμήμα αριθμό φοιτούντων μαθητών

4ο Γυμνάσιο Άργους.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Δημοτικών σχολείων που έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή της ΔΠΕ Αργολίδας:

Α)Από τα 3ο και 5ο Δημοτικά σχολεία Άργους όσοι κατοικούν στο τμήμα της πόλης του Άργους μεταξύ των οδών : Καρατζά(μονοί αρ.), Τσώκρη(μονοί αρ.), Φείδωνος(ζυγοί αρ.), Θεάτρου, Τριπόλεως, Αρχ.Βουλής, Μεσσηνίας Αρκαδίας, Πλαστήρα.

Β) Από το Δημοτικό σχολείο Κεφαλαρίου και όσοι κατοικούν σε Κεφαλάρι, Ελληνικό, Κόκλα, οδός Τριπόλεως(μέχρι Λυγγίτσου),Κήρυμι, Κουρέικα, Σπυροπουλέικα, Δάφνη.

Εγγεγραμμένοι κατ ανώτερο όριο μαθητές για όλες τις τάξεις μέχρι τη δημιουργία δέκα τμημάτων συνολικά τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων για τον μέγιστο κατά τμήμα αριθμό φοιτούντων
μαθητών.

Γυμνάσιο Κουτσοποδίου.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές από τα Δημοτικά σχολεία Κουτσοποδίου, Αγριλίτσας, Λυρκείας, Φιχτίου που έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή της ΔΠΕ Αργολίδας.
Αναλυτικότερα όσοι απόφοιτοι κατοικούν σε Κουτσοπόδι, Πανόραμα,Αγριλίτσα, Καρυά, Χούνη, Μποζιονελαίικα, Σπαναίικα , Φρέγκαινα, Μερκούρι, Άγιος Στέφανος, Μάζι, Άγιος Γεώργιος, Λυρκεία, Καπαρέλι, Δούκα, Στέρνα, Μαλανδρένι, Σχινοχώρι, , Τζιρίστρα,Νεοχώρι,Κεφαλόβρυσο, Φίχτια, Μπόρσα, Μυκήνες, Μοναστηράκι 

Γυμνάσιο Νέας Κίου.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές από τα Δημοτικά σχολεία Νέας Κίου, Κιβερίου, Σκαφιδακίου που έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή της ΔΠΕ Αργολίδας.
Αναλυτικότερα όσοι απόφοιτοι κατοικούν σε Ν.Κίο, Κιβέρι, Βελανιδιά,, Σπηλιωτάκι, Μύλοι, Καλαμάκι, Σκαφιδάκι.

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού σχολείου Αχλαδοκάμπου εγγράφονται σε Γυμνάσια της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας λόγω εγγύτητας.

Οι απόφοιτοι των Δημοτικών σχολείων που κατοικούν στις περιοχές : Σκοτεινή, Αλέα, Γυμνό, εγγράφονται σε Γυμνάσια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας λόγω εγγύτητας.

Α΄ Τ Α Ξ Η  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ω Ν  Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ

1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Δημοτικών σχολείων που έχουν εγγραφεί σε αυτά σύμφωνα με την χωροταξική κατανομή της ΔΠΕ Αργολίδας:
1ο, 3ο, 5ο και 6ο Δημοτικά σχολεία Ναυπλίου
Εγγεγραμμένοι κατ ανώτερο όριο μαθητές για όλες τις τάξεις μέχρι τη δημιουργία δέκα πέντε τμημάτων συνολικά τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων για τον μέγιστο κατά τμήμα αριθμό φοιτούντων μαθητών.

2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών σχολείων που έχουν εγγραφεί σε αυτά σύμφωνα με την χωροταξική κατανομή της ΔΠΕ Αργολίδας:
-2ο και 4 ο Δημοτικό σχολείο Ναυπλίου
-Δημοτικό σχολείο Αγίου Ανδριανού
-Δημοτικό σχολείο Ν. Τίρυνθας

Εγγεγραμμένοι κατ ανώτερο όριο μαθητές για όλες τις τάξεις μέχρι τη δημιουργία δέκα πέντε τμημάτων συνολικά, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων για τον μέγιστο κατά τμήμα αριθμό φοιτούντων μαθητών.

Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Δημοτικών σχολείων: Αγ.Τριάδας, Ανυφίου που έχουν εγγραφεί σε αυτά σύμφωνα με την χωροταξική κατανομή της ΔΠΕ Αργολίδας.
Αναλυτικότερα όσοι απόφοιτοι κατοικούν Αγία Τριάδα, Αργολικό, Ηραίο, Μιδέα, Αμαριανός, Ανυφί, Αμυγδαλίτσα- Βίλλα, Μάνεση ,Δενδρά, Παναρίτη, Πουλακίδα, Αραχναίο ,Πλατανίτης .
Από το Δημοτικό σχολείο Δαλαμανάρας, όσοι μαθητές κατοικούν στο Λάλουκα.

Γυμνάσιο Δρεπάνου.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Δημοτικών σχολείων Δρεπάνου, Τολού, Ιρίων που έχουν εγγραφεί σε αυτά σύμφωνα με την χωροταξική κατανομή της ΔΠΕ Αργολίδας.

Αναλυτικότερα όσοι μαθητές κατοικούν Δρέπανο,Κάντια,Βιβάρι,Λευκάκια,Τολό,Ασίνη, Αγία Παρασκευή, Άνω Ίρια, Παραλία Ιρίων, Κατσιγιαννέικα, Τσαπραλέικα, Καρναζέικα.

Α΄ Τ Α Ξ Η Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι O Y Λ Υ Γ Ο Υ Ρ Ι Ο Υ

Γυμνάσιο Λυγουριού.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Δημοτικών σχολείων:
Α) Δημοτικό σχολείο Λυγουριού: αναλυτικότερα μαθητές που κατοικούν σε Λυγουριό,Ασκληπιείο, Χάνι Μερκούρη, Κοκκινάδες, Χουνταλέικα, Γιαννουλέικα, Αρκαδικό, Ροσβανέικα, Σπηλεία, Σταματαίικα, Κορώνη, Αγιο Άνδρέα, Αναστασοπουλέικα, Αδάμι, Τραχειά, Βοθύκι, Ράδο, Άγιο Νικόλαο.

Β) Δημοτικό σχολείο Αρχ.Επιδαύρου: αναλυτικότερα όσοι μαθητές κατοικούν Αρχαία Επίδαυρο, Άνω Επίδαυρο, Γαλάνη, Καλυβέικα, Λιμνιάτη, Γιαλάσι, Κολιάκι, Στόρκ.

Γ) Δημοτικό σχολείο Δήμαινας,

Δ) Δημοτικό σχολείο Νέας Επιδαύρου,

Ε) Δημοτικό σχολείο Αγ.Δημητρίου και όσοι κατοικούν Άγιο Δημήτριο, Γκάτζια.

ΣΤ) Καρατζά Τροιζηνίας όσοι μαθητές κατοικούν Αγία Ελένη, Καρατζά λόγω εγγύτητας.

Α΄ Τ Α Ξ Η Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ω Ν Ε Ρ Μ Ι Ο Ν ΙΔΑΣ

Γυμνάσιο Ερμιόνης.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Δημοτικών σχολείων:

Α)Δημοτικό σχολείο Ερμιόνης αναλυτικότερα όσοι κατοικούν Ερμιόνη, Κινέτα, Κουβέρτα, Σεντόνι, Κάπαρι, Αυλώνα,Άγιοι Ανάργυροι,Ποδάρι,Αχλαδίτσα.

Β)Δημοτικό σχολείο Ηλιοκάστρου και όσοι κατοικούν Ηλιόκαστρο, Λουκαίτη,

Γ)Δημοτικό σχολείο Θερμησίας και όσοι κατοικούν Θερμησία,Πλέπι,Δάρδιζα,Σωληνάρι,Μετόχι.

Γυμνάσιο Κρανιδίου.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Δημοτικών σχολείων:
Α)1ου και 2ου Δημοτικών Κρανιδίου και όσοι μαθητές κατοικούν σε Φούρνους ,Μιλίντρα, Κάμπο.

Β)Δημοτικό σχολείο Πορτοχελίου (Πόρτοχέλι,Κόστα,Φλάμπουρα Άγιος Αιμιλιανός, Λυκοφωλιά, Πικουλέικα, Βερβερόντα),

Γ)Δημοτικό σχολείο Κοιλάδας(Κοιλάδα,Δορούφι),

Δ) Δημοτικό σχολείο Διδύμων

Α΄ Τ Α Ξ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ω Ν Λ Υ Κ Ε Ι Ω Ν Α Ρ Γ Ο Υ Σ

1ο ΓΕΛ Άργους.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των γυμνασίων ,
Α) 3ου Γυμνασίου Άργους, αναλυτικότερα όσοι μαθητές κατοικούν στο τμήμα της πόλης του Άργους μεταξύ των οδών:Κορίνθου,Βασ.Κωνσταντίνου,Τσώκρη,Καρατζά ,Ήρας, όσοι κατοικούν σε Ίναχο,Ήρα, Τρίστρατο,Χαλάνδρι, Χαμάκα,Πυργέλα, Κουρτάκι και στους οικισμούς Άκοβα, Αεροδρόμιο, Σταθέικα, Άγιο Προκόπιο.
Β) 2ου Γυμνασίου Άργους που κατοικούν στο τμήμα της πόλης του Άργους μεταξύ των οδών :
Κορίνθου-Βασ.Σοφίας-Καρ. Δημητρίου και από τις περιοχές Λίμνες, Ν.Ηραίο, Προσύμνη, Κατσικάνια, Άγιος Νικόλαος.
Εγγεγραμμένοι κατ ανώτερο όριο μαθητές για όλες τις τάξεις μέχρι τη δημιουργία δέκα επτά τμημάτων συνολικά, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων για τον μέγιστο κατά τμήμα αριθμό φοιτούντων μαθητών.

2ο ΓΕΛ Άργους.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Γυμνασίων:
Α) 4ου Γυμνασίου Άργους : αναλυτικότερα όσοι μαθητές κατοικούν στο τμήμα της πόλης του Άργους μεταξύ των οδών : Καρατζά, Τσώκρη, Φείδωνος, Θεάτρου, Τριπόλεως, Αρχ.Βουλής, Μεσσηνίας Αρκαδίας, Πλαστήρα και όσοι μαθητές κατοικούν σε Κεφαλάρι, Ελληνικό, Κόκλα,
οδός Τριπόλεως(μέχρι Λυγγίτσου), Κήρυμι, Κουρέικα, Σπυροπουλέικα, Δάφνη.
Β) 1ου Γυμνασίου Άργους που κατοικούν στο τμήμα του Άργους μεταξύ των οδών :
Αγ.Κωνσταντίνου-Μακαρίου-Κοφινιώτου-Βασ.Σοφίας-Βασ.Κωνσταντίνου – Φείδωνος-Θεάτρου- Τριπόλεως και όσοι κατοικούν στα περίχωρα του Άργους πλην Δαλαμανάρας.

Εγγεγραμμένοι κατ ανώτερο όριο μαθητές για όλες τις τάξεις μέχρι τη δημιουργία δέκα εννέα τμημάτων συνολικά, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων για τον μέγιστο κατά τμήμα αριθμό φοιτούντων μαθητών.

3ο ΓΕΛ Άργους.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Γυμνασίων:
Α) Γυμνασίου Κουτσοποδίου: αναλυτικότερα μαθητές που κατοικούν σε Κουτσοπόδι, Πανόραμα, Αγριλίτσα,Καρυά, Χούνη, Μποζιονελαίικα, Σπαναίικα,Φρέγκαινα,Μερκούρι,Άγιος Στέφανος, Μάζι, Άγιος Γεώργιος, Λυρκεία,Καπαρέλι,Δούκα,Στέρνα,Μαλανδρένι, Σχινοχώρι,Τζιρίστρα,Νεοχώρι,Κεφαλόβρυσο, Φίχτια, Μπόρσα, Μυκήνες, Μοναστηράκι.

Β) Γυμνασίου Νέας Κίου: αναλυτικότερα μαθητές που κατοικούν σε Ν.Κίο, Κιβέρι, Βελανιδιά, Σπηλιωτάκι, Μύλοι, Καλαμάκι, Σκαφιδάκι.

Γ) 1ου Γυμνασίου Άργους που κατοικούν στο τμήμα του Άργους μεταξύ των οδών : Ναυπλίου Φιλελλήνων-Μακαρίου-Αγ.Κωνσταντίνου και όσοι κατοικούν στο Δ.Δ. Δαλαμανάρας.
Δ) 2ου Γυμνασίου Άργους που κατοικούν στο τμήμα της πόλης του Άργους μεταξύ των οδών :
Ναυπλίου-Μακαρίου-Κοφινιώτου-Καρ.Δημητρίου.

Εγγεγραμμένοι κατ ανώτερο όριο μαθητές για όλες τις τάξεις μέχρι τη δημιουργία δέκα τεσσάρων τμημάτων συνολικά, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων για τον μέγιστο κατά τμήμα αριθμό φοιτούντων μαθητών.

Α΄ Τ Α Ξ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ω Ν Λ Υ Κ Ε Ι Ω Ν Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ

1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Γυμνασίων :
Α) που ανήκουν χωροταξικά στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου
Β) του Γυμνασίου Δρεπάνου που κατοικούν στο Τολό

Εγγεγραμμένοι κατ ανώτερο όριο μαθητές για όλες τις τάξεις μέχρι τη δημιουργία δέκα πέντε τμημάτων συνολικά, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων για τον μέγιστο κατά τμήμα αριθμό φοιτούντων μαθητών.

2ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι των Γυμνασίων:
Α) που ανήκουν χωροταξικά στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου.

Β) του Γυμνασίου Δρεπάνου εκτός των αποφοίτων μαθητών που κατοικούν στο Τολό .
Εγγεγραμμένοι κατ ανώτερο όριο μαθητές για όλες τις τάξεις μέχρι τη δημιουργία δέκα επτά τμημάτων συνολικά, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων για τον μέγιστο κατά τμήμα αριθμό φοιτούντων μαθητών.

Α΄ Τ Α Ξ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α Γ.Τ Ρ Ι Α Δ Α Σ

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές γυμνασίου που ανήκουν χωροταξικά στο Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας.

Α΄ Τ Α Ξ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Λ Υ Γ Ο Υ Ρ Ι Ο Υ

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές γυμνασίου που ανήκουν χωροταξικά στο Γυμνάσιο Λυγουριού.

Α΄ Τ Α Ξ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Δ Ι Ο Υ

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές γυμνασίου που ανήκουν χωροταξικά στο ΓυμνάσιοΚρανιδίου.

Α΄ Τ Α Ξ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Η Σ

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές γυμνασίου που ανήκουν χωροταξικά στο Γυμνάσιο Ερμιόνης

Α΄ Τ Α Ξ Η Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι ΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Γυμνασίων του Δήμου Ερμιονίδας.

Α΄ Τ Α Ξ Η Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι ΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Γυμνασίων:
Α) Του Δήμου Επιδαύρου.
Β) Του Δήμου Ναυπλιέων.

Α΄ Τ Α Ξ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι ΟΥ Α Ρ Γ Ο Υ Σ

Θα εγγράφονται οι απόφοιτοι μαθητές των Γυμνασίων του Δήμου Άργους Μυκηνών.

Όσοι μαθητές έχουν ως ΤΕΛΙΚΗ επιλογή τους ,τομέα ή ειδικότητα που δεν υπάρχει στο ΕΠΑΛ της περιοχής τους και επιθυμούν, θα εγγράφονται στο ΕΠΑΛ του όμορου Δήμου στον οποίο λειτουργεί ο συγκεκριμένος τομέας ή ειδικότητα.

Δείτε εδώ αναλυτικά το αρχείο

Απάντηση