Υπαγωγή των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Αργολίδας στους νέους κλάδους και νέες ειδικότητες

Δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια η απόφαση της ΔΔΕ Αργολίδας για την υπαγωγή των εκπαιδευτικών πουυπηρετούν σε αυτή στους νέους κλάδους και ειδικότητες της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.
4521/2018 (ΦΕΚ 38/τΑ΄/2-3-2018)

Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την νέα κατάταξη.

Νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών ΔΔΕ Αργολίδας

Απάντηση