Ελάχιστες οι μεταθέσεις στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εξοργιστικά ελάχιστες είναι για ακόμα μια χρονιά οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Βθμιας εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η ταλαιπωρία πολλών συναδέλφων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Δημήτρη Πεππέ για τον υπολογισμό των μεταθέσεων δεν ελήφθησαν υπόψη περίπου 1000 κενά που προέκυπταν από τις συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών και τις μετατάξεις ΕΔΙΠ.

Πιο αναλυτικά :

                                        Αιτήσεις Μετάθεσης       Ικανοποιήθηκαν 
Μουσικά                                      316                                        48
Καλλιτεχνικά                              355                                        41
Διαπολιτισμικά                            65                                          8
Ειδική Αγωγή                             152                                        49
Γενικές Μεταθέσεις               6.673                                      472
 
Στα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να δείτε τις βάσεις μεταθέσεων για το 2018 καθώς και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία.
 
 

Απάντηση