Ενημερωτικό για την συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας 7/2/2018

Συνάδελφοι,

Κατά την συνεδρίασή του το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας την Τετάρτη 7/2/2018
ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα :

  1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφου (Αναγνωρίστηκε)
  2. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Αναγνωρίστηκε)
  3. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

    (Σε μία περίπτωση χορηγήθηκε. Στην δεύτερη ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία)

  4. Διαθέσεις συναδέλφων σε ΙΕΚ για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού

    τους ωραρίου και ανάκληση για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων μας.

  5. Ένταξη συναδέλφων σε ειδικές κατηγορίες. ( Εντάχθηκε)

Στην διαθέσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

κιν. 6945756353

Απάντηση